Aard en omvang van kansspelen

By Admin

30 nov 2012 5.1 Het Preventiebeleid Kansspelen als beoordelingskader. 32. 5.2 Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland,.

Samengevat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland’:-Circa 1 miljoen Nederlanders speelden afgelopen jaar een illegaal kansspel.-Het populairst zijn kansspelen via internet, 5,1% van de mensen speelde dit wel eens, omgerekend meer dan 500 000 Nederlanders. Een onderzoek naar veranderingen in de aard en omvang van kansspeldeelname en kansspelproblematiek in voormalige ‘witte vlekken’ Samenvatting Met het oog op de opening van twee nieuwe vestigingen van Holland Casino in Venlo (8 maart 2006) en Leeuwarden (1 december 2006) heeft Stichting CVO in samenwerking met TNS NIPO een In het kader van het onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen zijn in de zomer van 2017 en het voorjaar van 2018, 14 diepte-interviews afgenomen met gedetineerden in twee verschillende penitentiaire inrichtingen (Lelystad en Dordrecht). De kansspelautoriteit moet daarbij echter ook in aanmerking nemen aspecten als de aard en omvang van die eerdere overtreding, de na beëindiging van de overtreding verstreken tijd en de vraag in hoeverre de betrokken kansspelaanbieder maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen. Tweede meting aard enkansspelenomvang kansspelen in Nederland”. Het rapport, dat werd opgesteld om de aard en omvang van kansspelverslaving in Nederlandininkansspelen,kaart te brengen,debevat de aanbevelingin om strikter toe te zien op de zorgvuldige en evenwichtige wijze waarop wervings- en Vier onderdelen staan centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst. Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in 2005 het eerste onderzoek uitgevoerd. aard en omvang kansspelen in Nederland , 2011, p. 24. 3 Kansspelautoriteit, Marktscan online kansspelen 2015; een analyse vanuit internationaal perspectief , 18

Uit een door Regioplan Beleidsonderzoek uitgevoerd onderzoek naar de aard en omvang van illegale kansspelen blijkt bovendien dat het aantal deelnemers 

Ten tijde van het onderhavige onderzoek is de wetgeving 'Kansspelen op afstand' in voorbereiding. Deze wet Tweede meting aard en omvang kansspelen. De aard en het aantal kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden geëxploiteerd. • Het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de   In Nederland worden kansspelen gereguleerd door de Wet op de kansspelen ( Wok). i. de omvang en de bestemming van de opbrengsten van kansspelen.

Ten tijde van het onderhavige onderzoek is de wetgeving 'Kansspelen op afstand' in voorbereiding. Deze wet Tweede meting aard en omvang kansspelen.

Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland”. 2 Het rapport, dat werd opgesteld om de aard en omvang van kansspelverslaving in Nederland in kaart te brengen, bevat de aanbeveling om strikter toe te zien op de zorgvuldige en evenwichtige wijze waarop wervings- en reclameactiviteiten vormgegeven dienen te worden.

In het kader van het onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen zijn in de zomer van 2017 en het voorjaar van 2018, 14 diepte-interviews afgenomen met gedetineerden in twee verschillende penitentiaire inrichtingen (Lelystad en Dordrecht).

1 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie van kansspelen heeft de minister van Justitie in de vijfde voortgangsrapportage kansspelbeleid een onderzoek naar de aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland aangekondigd.